Proračun suda pod pritiskom

cevi, rezervoari od čelika

Proračun suda izloženog unutrašnjem pritisku

Sigurno Vam se desilo da ste u nedoumici da li cev može da izdrži zadati pritisak ili imate čelični rezervoar za koji niste sigurni koliko mu je dozvoljeno opterećenje. Ovaj kalkulator vam na osnovu unetih parametara: unutrašnjeg i spoljneg prečnika i radnog pritiska proračunava:

  • Cirkulatione napone u 3 tačke preseka (unutarnja, središnja i spoljna)
  • Radijalne napone u 3 tačke preseka
  • Deformacije zidova kao posledicu promene napona
Nakon toga računaju se stepen sigurnosti na osnovu daljeg proračuna prema teoremama
  • Prema teoriji najvećih napona
  • Prema teoremi največih tangentnih napona
  • Prema teoremi najvećeg deformacionog rada

Unesite parametre
  • Unutrašnji prečnik d
  • Spoljašnji prečnik D
  • Pritisak p

Proračun

Unos parametara:

mm

 pvc:  120