Random Name
Proračun svih relevantnih podataka za postavku solarnog panela
Pažnja : Za fiksne panele podrazumeva se da je panel okrenut ka jugu