Portal RD db, namenjen je za pretraživanje podataka matičene baze delova i sklopova koji se koriste na mašinama Tamnavskih kopova. To podrazumeva izmenu i dopunu podataka, kao i ažuriranje sastavnica sklopova (nadređei podređeni). Osnovu informacionog sistema predstavlja stari model koji su tokom dugog niza godina implementirali inžinjeri MTP Tamnave istočnog polja.

Pretraga RD baze

Uneti ceo ili deo podatka

Pregled sastavnice za sklop

Sastavnica - strukturna

Rezultati pretrage