enerigija za buducnost
Jednačina kružnice zadate 3 tačke
Proračun parametara kružnice od 3 tačke p,q,r : (x-p)2 - (y-q)2 = r2

3 tačke - jednačina kružnice

Ponekad vam je potrebno da proračunate radijus i ostale parametre kružnice, na primer kada skicirate mašinski deo kao na slici gore .Potrebno je samo precrtati deo, postaviti dekartov koordinatni sistem i izabrati 3 tačke i izmeriti kordinate od izabranog početka. Kalkulator će izračunati osnovne parametre kružnice : p,q, r

Budite sigurni da X1 and X3 tačke nemaju istu vrednost, takođe tačke Y1 and Y3 nemaju istu vrednost

Primer na slici: Precrtan je mašinski deo sa radijusom, izabran koordinatni početak i postavljene nasumične tačke A,B C, a zatim izmerena rastojanja

Nedostaju podaci

 pvc:  2066 

Politika provatnost
Uslovi korišćenja
Copyright © Solar Panel Angle Calculator SPAC/2023

×

Politika privatnosti

Komentari

Ova web lokacija ne belži komentare korisnika. nit koristi IP adresu pristupa. Web stranica ne prikuplja niti beleži licne podatke posetoca

Kolačići

Ovaj sajt ne upsiuje kolačiće na vašem uređaju

Veze ka drugim sajtovima

Članci na ovom sajtu sadrže veze ka drugim sajtovaima, kao i veze sa web aplikacijama autora sajta. Autor sajta nije odgovoran za sadržaj i izmene tih sajtova

Analitika

Ovaj sajt koristi Google Analytics za analizu posećenosti
Odricanje odgovornosti
Autor sajta nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je uzrokovana korišćenjem sajta. Posetioc ove web strane prihvata uslove korišćenje takve kakve jesu.

×

Uslovi korišćenja

Veb lokacija na wind.in.rs privatno je vlasništvo Miroslava Mitića dipl.maš.inž iz Beograda (u daljem tekstu: autor).
Korištenjem ove web stranice pristajete na uslove koji slede:

  • Urednik web stranice čini sve napore kako bi objavljeni podaci bili tačni i ažurni, ali ne mogu preuzeti odgovornost za bilo kakve greške počinjene tokom unosa.
  • Autor ne garantuje tačnost ili celovitost podataka, pa korisnici stranice koriste sadržaj web stranice na vlastiti rizik. Autor može izmieniti ovu stranicu u bilo koje vreme bez najave.
  • Autorska prava na ovoj veb lokaciji i u vezi sa sadržajem ove veb stranice zaštićena su pod uslovima licence Creative Commons Attribution 3.0 Srbija.
  • Svi tekstovi i ilustracije na web lokaciji su informativni i ne moraju biti predmet bilo kakve obaveze vlasnika web stranice prema posetiocima web stranice. Materijali objavljeni na ovoj stranici pružaju se "takvi kakvi jesu" bez ikakvih garancija.
Veze do ove stranice možete napraviti s drugih web lokacija, ali i one:
  • Ne smeju lažno predstavljati odnos sa autorom,
  • Ne koristite znak i logotip autora i druge vizuelne standarde autora bez odobrenja
  • Ne sadrže ništa što bi se moglo protumačiti kao neukusno, uvredljivo ili kontroverzno.
  • Ova web lokacija sadrži veze do velikog broja drugih veb stranica , ali autor ni na koji način nije odgovoran za sadržaj i tačnost informacija na tim veb lokacijama.
 Pristupom ovoj stranici potvrđujete da se slažete sa uslovima korišženja