Random Name

Нова реч у спрском језику

Мућкуриш

Поштовани читаоци овог чланка (блога). Након претраге српског речника установио сам да не постоји реч " Мућкуриш " , па сам чврсто решио да је измислим и несебично поклоним свом народу као и целом региону бивше СФРЈ Препоруке значења: Реч је по звучности сличан речи бућкуриш и може се кориситит за сличне ентитете . Међутим препоручујем је за :
 • Скупину људи веома ниског моралног кредибилитета сакупљену у неку ситно сопственичку коалицију.
 • У складу са горе наведеним може се односити на "труле" политичке коалиције на било ком нивоу значајности (од локалних до федералних)

Mućkuriš

Poštovani čitaoci ovog bloga ili članka. Nakon pretrage srpskog rečnika ustanovio sam da ne postoji reč " Мućkuriš " , pa sam čvrsto rešio da je izmislim i nesebično podelim i poklonim svom narrodu kao i narodima/narodnostima bivše SFRJ Preporuke značenje: Reč je po zvučnosti slična reči "bućkuriš" i može se i treba koristiti za slične entitete. Međutim preporučujem je i za
 • Skupinu ljudi veoma niskog moralnog kredibiliteta sakupljenu u neku sitno sopstveničku koaliciju
 • U skladu sa tim može se i treba odnositi i koristiti na "trule " političke koalicije na bilo kom nivou (be)značajnosti od lokalnih do federalnih

autor

 pvc: 377 
×

Politika privatnosti

Komentari

Ova web lokacija ne belži komentare korisnika. nit koristi IP adresu pristupa. Web stranica ne prikuplja niti beleži licne podatke posetoca

Kolačići

Ovaj sajt ne upsiuje kolačiće na vašem uređaju

Veze ka drugim sajtovima

Članci na ovom sajtu sadrže veze ka drugim sajtovaima, kao i veze sa web aplikacijama autora sajta. Autor sajta nije odgovoran za sadržaj i izmene tih sajtova

Analitika

Ovaj sajt koristi Google Analytics za analizu posećenosti
Odricanje odgovornosti
Autor sajta nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je uzrokovana korišćenjem sajta. Posetioc ove web strane prihvata uslove korišćenje takve kakve jesu.

×

Uslovi korišćenja

Veb lokacija na wind.in.rs privatno je vlasništvo Miroslava Mitića dipl.maš.inž iz Beograda (u daljem tekstu: autor).
Korištenjem ove web stranice pristajete na uslove koji slede:

 • Urednik web stranice čini sve napore kako bi objavljeni podaci bili tačni i ažurni, ali ne mogu preuzeti odgovornost za bilo kakve greške počinjene tokom unosa.
 • Autor ne garantuje tačnost ili celovitost podataka, pa korisnici stranice koriste sadržaj web stranice na vlastiti rizik. Autor može izmieniti ovu stranicu u bilo koje vreme bez najave.
 • Autorska prava na ovoj veb lokaciji i u vezi sa sadržajem ove veb stranice zaštićena su pod uslovima licence Creative Commons Attribution 3.0 Srbija.
 • Svi tekstovi i ilustracije na web lokaciji su informativni i ne moraju biti predmet bilo kakve obaveze vlasnika web stranice prema posetiocima web stranice. Materijali objavljeni na ovoj stranici pružaju se "takvi kakvi jesu" bez ikakvih garancija.
Veze do ove stranice možete napraviti s drugih web lokacija, ali i one:
 • Ne smeju lažno predstavljati odnos sa autorom,
 • Ne koristite znak i logotip autora i druge vizuelne standarde autora bez odobrenja
 • Ne sadrže ništa što bi se moglo protumačiti kao neukusno, uvredljivo ili kontroverzno.
 • Ova web lokacija sadrži veze do velikog broja drugih veb stranica , ali autor ni na koji način nije odgovoran za sadržaj i tačnost informacija na tim veb lokacijama.
 Pristupom ovoj stranici potvrđujete da se slažete sa uslovima korišženja