Celokupno postrojenje uzorkovanja

Prikaz sastavnice


Sastavnica za Uređaj za skraćivanje uzoraka

Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
2 317069 URE".ZA UZIM.POJ.UZORAKA 801363 E401,E411;KOR.ZAPRE.1,5m
3 317070 BUNKERI POJEDINACNIH UZORAKA 801408 E402,E412;S=150w-700VA
4 317071 VIBRIRAJUCI DODAVČI 801421 E501;S=075KW
5 317072 URE"AJ ZA SKRAC.UZORAKA(RAZ) 801375 E501;E502
6 317073 SIPKE 801416 E421;E423;S=0,55KW
7 317074 TRANS.ZA OPREMU,,VISKA''UG. E422;S=37KW
9 317075 BUNKERI OSNOVNIH UZORAKA 801409 E424
10 317076 VIBRIRAJUCI DODAVAČI 801421 E431;PROPUZNA MOC 6t/h
11 317077 URE".ZA SKRAC.UZORAKA-RAZDE. 801387 E432
12 317078 POSUDA URE"AJA E434
13 317079 ROTACIONA USTAVA(ZATVARAČI) 801398 E441;SNAGA 75W-200VA
14 317080 DROBILICA ZA PRVO SITNJENJE 801422 E442
15 317081 BUNKER ZA UZORKE POSLE I OBR 801410 E601,E602
16 317082 VIBRIRAJUCI DODAVAČ 801421 E433
17 317083 URE"AJ ZA SKRACIVANJE UZORKA 801393
18 317084 BUNKER ZA UZORKE POSL.IIOBRA
19 317085 VIBRIRAJUCI DODAVAČ 801421
20 317086 URE"AJ ZA PODELU I SKR.UZOR. 801405
21 317087 SIPKE 801417
23 319123 DROBILICA ROTACIONA(SMESTAJ) 801427
24 319124 BUNKER PLATFORME E603 801414
shema