Trebovanje materijala

UNOS I PREGLED TREBOVANJA


UNOS I PREGLED PREKO RADNIH NALOGA -> OBAVEZAN IZBOR !

Prikaz svih naloga
BR DATUM NAZIV BR_CRTEZA KOL USLUGA KOME BR_M_P DATUM_I KOL_I STATUS NAPOMENA MB grupa
1
2019-12-27 reduktor Sond450 T-T-018 1 Zamena Terenski 0 2019-12-27 0 Završeno 0
2
2019-12-27 Noseće rolne - 3 Zamena Terenski 0 2019-12-27 3 Završeno 0
3
2019-12-27 brisači - 2 Popravka Terenski 0 2019-12-27 2 Završeno 0
4
2019-12-30 Čekići drobilice T-D-009 104 Zamena Terenski 0 2019-12-30 104 Završeno 0
6
2020-01-03 cekic drobilice T-D-009-R 102 Zamena Terenski 0 2020-01-03 0 Završeno redovna zamena zbog pohabanosti 0
7
2020-01-03 uzimač uzoraka - 1 Zamena Terenski 0 2020-01-03 0 Završeno radila smena uzimač uočen problem sa pokretnim dnom koje je nemoguće idealno ispraviti nakon deformacije 0
8
2020-01-06 zavesa, II uložak, 4 rolne - 4 Zamena Terenski 0 2020-01-06 0 Završeno Potrebno je zameniti zavesu, II uložak i okačiti 4 noseće rolne 0
10
2020-01-09 Kofica uzimač primarni 2236.00 1 Popravka Interni 1 2020-01-09 1 Završeno potrebno je ispraviti pokretno dno i montirati osovine sa točkovima 0
12
2020-01-13 Udarna klapna T-D- 1 Popravka Interni 0 2020-01-13 1 Završeno Skinuta sa T6. potrebo zameniti sve limove 0
13
2020-01-13 Udarna klapna T-D- 1 Zamena Terenski 0 2020-01-14 0 Završeno planirano za servis 0
14
2020-01-13 rotor drobilice C4 T-D 1 Reparatura Terenski 0 2020-01-13 0 Završeno planirano za servis - zavarivačka reparatura 0
15
2020-01-13 Plastične obloge - 4 Zamena Terenski 0 2020-01-14 0 Završeno Bunker 6 planirano za servis - zameniti oštećene 0
16
2020-01-13 plastične obloge - 2 Zamena Terenski 0 2020-01-13 0 Završeno H2/NT11 planirano za servis 0
17
2020-01-13 Plastične obloge - 2 Zamena Terenski 0 2020-01-13 0 Odbačeno E201: planirano za servis 0
18
2020-01-14 Plastične obloge - 11 Izrada Interni 0 2020-01-14 0 Završeno Rezanje tabli po meri za servis 0
19
2020-01-13 Plastične obloge - 7 Zamena Terenski - 2020-01-14 7 Završeno Bunker 7 potrebno zameniti i ugraditi pl.obloge 0
20
2020-01-15 Udarna klapna 2 1 Nabavka Interni 2 2020-01-15 1 Završeno Klapna br 2. Skinuta sa C6. Potrebno zameniti limove i osigurati. 0
21
2019-12-01 Ponton za montiranje kašika - 1 Izrada Interni 0 2019-12-01 0 Završeno projekat : Z.Pavlović 0
22
2020-01-01 rolne - 100 Zamena Terenski - 2020-01-01 0 U toku stalno otvore nalog zamene rolni na transporterima 0
23
2019-12-02 Kofica uzimač primarni - 1 Popravka Interni - 2019-12-18 0 Završeno pokretno dno : popravka ; osovine pokretnog dna isporučene 18.Jan 0
24
2020-01-22 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-01-24 0 Završeno Defek: Zameniti zube, dodati hab,lim,ojačati sa unutarnje strane 18
25
2020-01-22 Uložak brisača - 1 Zamena Terenski 0 2020-01-22 0 U toku stalno otvoren rn zamena uložaka brisača 0
26
2020-01-24 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-01-07 1 Završeno potrebno je sanirati pukotinu 600mm i ojačati 15
27
2020-01-28 Kašika T-DM-039 1 Zamena Terenski 0 2020-01-28 1 Završeno poz.4: skinuti br.5 montirati br.23 0
28
2020-01-28 Plastične obloge - 19 Zamena Terenski 0 2020-01-29 0 Završeno Planirano za servis. Nedostajuće i oštećene obloge zameniti 0
29
2020-01-28 Plastične obloge - 3 Zamena Terenski 0 2020-01-29 0 Završeno H3 pokretni i nepokr.deo zameniti oštećene i pohabane obloge 0
30
2020-01-28 Sedlo - 4 Zamena Terenski 0 2020-01-28 0 Završeno B1: Otpali limovi na sedlu - zavariti 0
31
2020-01-30 Zaptivne gume - 1 Izrada Interni 0 2020-01-30 0 U toku Stalno otvoren radni nalog izrada zaptivnih guma 0
32
2020-01-27 Vedrica T-DM-039 1 Zamena Terenski 0 2020-01-27 0 Završeno poz 4 zameniti kašiku 0
33
2020-01-29 vijak elektro motora - 1 Zamena Terenski 0 2020-01-29 0 Završeno NAPUKAO. M45x180 0
34
2020-02-01 Rolna T-T-202 5 Popravka Interni 0 2020-02-06 0 Završeno Potrebno je popraviti ronle F traka 0
35
2020-02-05 Povratna zvezda E8 T-D-336 1 Zamena Terenski 0 2020-02-05 1 Završeno Potrebno je : Demontirati povratnu zvezdu, zameniti sva 4 ležaja, ponovo montirati 0
36
2020-02-06 kašiika 16 T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-02-12 0 Završeno Potrebno remontovati (pukotina 600 mm). Uraditi ojačanja 16
37
2020-02-06 kašiika 29 T-DM-039 1 Reparatura Interni 0 2020-02-19 0 Završeno Potrebno remontovati (pukotina 600 mm). Uraditi ojačanja 29
38
2020-02-06 kašiika 13 T-DM-039 1 Reparatura Interni 0 2020-02-13 0 Završeno Potrebno remontovati (pukotina 600 mm). Uraditi ojačanja 13
39
2020-02-06 Povratna zvezda E8 T-D-336 1 Popravka Interni 0 2020-02-06 0 U toku potrebno je : brusiti zube, ugraditi kućište i ležajeve 0
41
2020-02-10 Pogonski kolski slog NT10 T-D-035 1 Popravka Terenski 0 2020-02-10 0 Završeno Potrebno je izvaditi zalomljene zavrtnje, naći uzrok 0
42
2020-02-10 kašiika T-DM-039 1 Zamena Terenski 0 2020-02-11 0 Završeno zameniti kašiku na poziciji br.6 6
43
2020-02-08 skliznica elevatora - 5 Popravka Interni - 2020-02-08 0 Završeno skliznica uglja iznad elevatora (kam utovar) oštećeni u olujnom naletu vetra 0
44
2020-02-14 drobilica C6-čekići - 104 Zamena Terenski 0 2020-02-14 0 Završeno zamena čekića-pomereno za jednu rupu -osig. zavr. 0
45
2020-02-18 elevator - ustavljač - 1 Popravka Terenski 0 2020-02-18 0 Završeno snimiti, dodatno osigurati i postaviti zavrtaj osiguranja ustavljača 0
46
2020-02-20 Drobilica - čekići C3 - 104 Zamena Terenski - 2020-02-21 0 Završeno Planska zamena čekića i osovina 0
47
2020-02-18 pog.kolski.slog NT T-D-035 1 Popravka Interni 0 2020-02-18 0 Završeno skinut sa NT10 zameniti ležajeve na točku A
48
2020-02-10 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-02-25 0 Završeno eksperimentalna kašika sa pox smolom. potrebno ojačata i zavariti bočne prskot 600 mm A(30)
49
2020-02-10 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-04-03 0 Završeno kašika skinuta sa RSE u jako lošem stanju. Potrebno zavariti, zamenitis poljna i staviti unutarnja ojačanja 5
50
2020-02-02 kolica za prihvat kofice - 1 Izrada Interni 0 2020-02-14 0 Završeno potrebno je konstruisati i napravtiti specijalna kolica za zamenu kofice primarnog uzimača 0
51
2020-02-24 elevator - 1 Popravka Terenski 0 2020-02-24 0 Završeno potrebno skratiti lance 0
52
2020-02-25 kofica skraćivaća - 1 Popravka Interni 0 2020-02-26 0 Završeno 0
53
2020-03-02 Zamena plastičnih tabli - 2 Zamena Terenski 0 2020-03-03 0 Završeno Kula W1: u presipu T15/T17 zameniti 2 table kod vrata 0
54
2020-03-02 Plastične obloge - 5 Zamena Terenski 0 2020-03-03 0 Završeno potrebno je zameniti dotrajale table u presipu T17/T19 - dep.maš. 0
57
2020-03-09 kofica elevatora TD-190 5 Popravka Interni 0 2020-03-09 0 Završeno potrebno izvrsiti regeneraciju svih kofica 0
58
2020-03-11 zapt.guma - 1 Zamena Terenski 0 2020-03-11 0 Završeno T19 radni tocak potrebno zameniti zaptivnu gumu 0
59
2020-03-16 kašiika T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-04-03 0 Završeno sabirati pukotine i ojačati sa unutranje strane 8
60
2020-03-17 Obloga T-D-218-1-1 3 Zamena Terenski - 2020-03-15 0 Završeno U temelj C3 ubaciti nedostjuće obloge 0
61
2020-03-17 Osovina veze kiper kolica - 1 Popravka Terenski - 2020-03-18 0 Završeno 0
62
2020-03-24 reduktor DE 23A ANR 1 Zamena Terenski 0 2020-03-24 1 Završeno Prvo poprečno vratilo puklo dinamički lom zamor materijala 0
63
2020-03-25 reduktor DE 23A ANR 1 Popravka Interni - 2020-03-25 0 Završeno Zameniti prvo poprečno vratilo 0
64
2020-03-30 Bubanj T-D-018 1 Popravka Interni 0 2020-04-30 0 Završeno potrebno je montirati kućište, ležaj i hilznu 0
65
2020-04-01 Rolni slogovi - 1 Popravka Interni 0 2020-04-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog popravke rolni 0
66
2020-03-31 lanci i prečage ekstrakotra - 1 Popravka Terenski 0 2020-03-31 0 Završeno stalno otvoren radni nalog skraćivanja lanaca i dotezanja prečaga 0
67
2020-04-07 motor - 1 Zamena Terenski 0 2020-04-07 0 Završeno zameniti motor 0
69
2020-04-06 Bubanj T-DM-003 1 Popravka Interni 0 2020-05-15 0 Završeno Potrbno je montirati čaure i ležajeve. Kućiste uzeti pri demotaži pog.bub.T19 0
70
2020-04-05 ležaj NCFC 211 - 1 Zamena Terenski 0 2020-04-07 0 Završeno mala drobilica 0
75
2020-04-13 Zavesa SUP - 1 Zamena Terenski 0 2020-04-14 1 Završeno po servisnoj listi 0
76
2020-04-13 DZG - SUP - 1 Zamena Terenski 0 2020-04-14 1 Završeno 0
77
2020-04-13 uložak trouglastog br. - 1 Zamena Terenski 0 2020-04-14 0 Završeno prevrnut za 180 st.postojeći 0
78
2020-04-21 Rol/ne *- 90 Ostalo Interni 0 2020-04-21 30 Završeno prepakiv. rolmni plac uljara 0
79
2020-04-22 tapacir rolna 1 1 Zamena Terenski 0 2020-04-24 0 Završeno SUP pov 0
80
2020-04-24 valjak redalice - 1 Popravka Terenski 0 2020-04-24 0 Završeno potrebno je sanirati kvar na redalici 0
81
2020-04-24 reduktor T-D-069 1 Zamena Terenski 0 2020-04-24 0 Završeno zamnjen motor na T4 (proklizao na st.prst.) 0
82
2020-04-27 kofice elevatora T-D-190 2 Zamena Terenski 0 2020-04-28 0 Završeno potrebno jepregledati elevator i zameniti deformisane kofice 0
83
2020-04-28 cekic drobilice T-D-009 104 Zamena Terenski 0 2020-04-28 0 Završeno potrebno je zamentiri cekice na C4. Izvaditi zalomljene zavrtnje po mogućnosti 0
84
2020-05-04 zapt.guma - 1 Zamena Terenski 0 2020-05-04 0 Završeno 0
85
2020-05-07 cekic drobilice T-D-009/R T-D-009/R 104 Zamena Terenski 0 2020-05-07 0 Završeno planska zamena 0
86
2020-05-04 Bubanj T-D-019 1 Popravka Interni 0 2020-05-04 0 Završeno potrebno je sklopiti pogonski bubanj za T6A 0
90
2020-05-01 pogonski bubanj T19 T-DM-003 1 Zamena Terenski 0 2020-05-25 0 Završeno radila Montaža u toku remonta 0
91
2020-05-01 Zaptivna guma - 1 Zamena Terenski - 2020-05-01 0 U toku stalno otvoren radni nalog zamene zapt.gum. 0
92
2020-05-29 skraćivači T-D-334 2 Popravka Interni 0 2020-06-15 0 Završeno skinuti na inv.opravc. 0
93
2020-06-04 Reduktor T5A - 1 Popravka Interni 0 2020-06-11 0 Završeno 0
94
2020-06-04 uzimač uzoraka - 1 Popravka Interni 0 2020-06-03 0 Završeno zeleni uzimač 0
95
2020-06-11 zavesa - 1 Zamena Terenski 0 2020-06-12 0 Završeno 0
96
2020-06-12 donja desna pogonska jedinica - 1 Zamena Terenski 0 2020-06-15 0 Završeno 0
97
2020-06-17 lančanik - 1 Popravka Terenski 0 2020-06-18 0 Završeno 0
98
2020-06-18 klapna - 1 Popravka Interni 0 2020-06-24 0 Završeno 0
101
2020-06-19 lancanik i osovina - 1 Popravka Terenski 0 2020-06-22 0 Završeno 0
102
2020-06-19 drobilica C4 - 1 Popravka Terenski 0 2020-06-22 0 Završeno 0
103
2020-06-23 Reduktor Energoinvest - 2 Popravka Interni - 2020-09-23 0 Završeno Potrebno je otvoriti reduktore, napraviti dokumentaciju i otkloniti kvarove 0
104
2020-06-29 mala drobilica 801428 1 Popravka Terenski 0 2020-06-29 1 Završeno Usled požara oštećeni su : kaišnici -izgoreli: sprovodna gumena cev 0
105
2020-06-29 kaišnik male drobilice 801428 1 Popravka Interni 0 2020-06-29 0 Završeno potrebno je montirati kaišnik sa spojnicom na motor male drobilice. Napraviti nedostajući gumeni sprovodnik 0
106
2020-07-01 Drobilica C3 T-D-001 1 Popravka Terenski 0 2020-07-02 0 Završeno potreno je zameniti napukli čekić i 1 osovinu 0
107
2020-07-01 Drobilica C4 T-DM-002 1 Zamena Terenski 0 2020-07-02 0 Završeno potrebno je zameniti valjak drobilice 0
108
2020-07-01 Pogon DD T-T-018 1 Zamena Terenski 0 2020-07-01 0 Završeno Potrebno je zameniti DD pogon zbog rezerve ustavljača 0
109
2020-07-06 drobilica C3-čekici - 1 Popravka Terenski 0 2020-07-07 0 Završeno 0
110
2020-07-10 drobilica C6-čekići - 1 Popravka Terenski 0 2020-07-10 0 Završeno 0
111
2020-07-09 drobilica C6-čekići - 1 Popravka Terenski 0 2020-07-10 0 Završeno 0
112
2020-07-13 Reduktor T5A - 1 Zamena Terenski 0 2020-07-14 0 Završeno pusta ulje na ulaznom vratilu 0
113
2020-07-15 spojnic sa remenicom od mal.drobil.uzim.uzor. - 1 Popravka Interni - 2020-07-24 1 Završeno 0
114
2020-07-16 NT10 traka - 1 Zamena Terenski 0 2020-07-17 0 Završeno 0
115
2020-07-22 T17 izrada spoja - 1 Izrada Terenski 0 2020-07-22 0 Završeno razvuko se spoj 0
116
2020-07-29 SUP zameniti zavesu na klapni - 1 Zamena Terenski 0 2020-07-30 0 Završeno 0
117
2020-08-03 kašiika T-DM-039 1 Reparatura Interni 0 2020-08-03 0 Završeno potrebno je zavariti pukotine i postaviti ojačanja 32
118
2020-08-03 kašiika T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-08-03 0 Završeno potrebno je zavariti pukotine i ojačati 21
119
2020-08-03 kašika T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-08-11 0 Završeno potrebno je zavariti pukotine i ojačati 4
120
2020-08-03 T8 DZG - 1 Zamena Terenski 0 2020-08-05 0 Završeno potrebno je zameniti zapt.gumu 0
121
2020-08-04 T19 DZG - 1 Izrada Interni 0 2020-08-04 0 Završeno potrebno je napraviti zapt gumu 0
122
2020-08-06 drobilica C3-čekici - 1 Zamena Terenski 0 2020-08-07 0 Završeno 0
123
2020-08-10 Čekići drobilice T-D-001 104 Zamena Terenski 0 2020-08-10 140 Završeno Potrebno je zameniti čekiće na C6 0
125
2020-08-11 kofice elevatora potrebno je zameniti 17 Zamena Terenski 0 2020-08-11 0 Završeno po zahtevu rudarske službe 0
126
2020-08-12 kružna staza - 10 Popravka Interni 0 2020-08-12 0 Završeno potrebno je remontovati kružnu stazu obrte sipke 0
127
2020-08-19 pogonski štel RSE T-DM-001 5 Reparatura Interni 0 2020-11-19 0 Završeno potrebno je remontovati pogonske točkove dopremljene iz Kostolca 0
128
2020-08-24 FA traka - 1 Zamena Terenski 0 2020-08-28 0 Završeno Potrebno je zameniti kasetu zbog cepanja trake. 0
129
2020-08-25 F3A traka - 1 Popravka Interni 0 2020-08-25 0 Završeno defektaza:Zameniti : traku, neispravne rolne, točkove. Kontr. lež. bubnj. 0
131
2020-08-25 Plastična obloga - 1 Zamena Terenski 0 2020-08-25 0 Završeno H2 : ispod 212 0
132
2020-09-07 reduktor - 1 Zamena Terenski 0 2020-09-07 1 Završeno potrebno je zameniti reduktor na T8 0
133
2020-09-15 Plastične obloge - 1 Zamena Terenski 0 2020-09-15 0 Završeno stalno otovren radni nalog zamene plastičnih obloga 0
134
2020-09-21 kašiika T-DM-039 1 Zamena Terenski - 2020-09-22 1 Završeno pozicija 6: kašika 18 rep napukao 0
135
2020-09-23 traka - 1 Zamena Terenski 0 2020-09-23 0 Završeno pukla traka F2 0
136
2020-09-24 kašiika T-DM-039 1 Zamena Terenski 0 2020-09-24 1 Završeno pozicija 3 kašika bb 0
137
2020-09-28 pogonska zvezda T-D-267 1 Zamena Terenski 0 2020-09-28 0 Završeno potrebno je zameniti pog.zv. E3 zbog pucanja lezaja 0
138
2020-09-29 Reduktor - 1 Zamena Terenski 0 2020-09-29 0 Završeno T4a zameniti reduktor 0
142
2020-10-08 reduktor - 1 Zamena Terenski - 2020-10-08 1 Završeno zameniti reduktor T4 - polom.zubi 0
143
2020-10-10 Čekići T-D- 107 Zamena Terenski 0 2020-10-12 0 Završeno Potrebno je zameniti čekiće zbog velike pohabanosti Q
144
2020-10-12 reduktor - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-13 0 Završeno zameniti reduktor T3 0
145
2020-10-12 enkoder T-D-355 1 Ostalo Terenski - 2020-10-13 1 Završeno reduktor enkodera VR200 BiS montirati 0
146
2020-10-13 klapna - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-14 1 Završeno T4 zameniti klapnu oštć limovi 0
147
2020-10-11 Čekići drobilice - 104 Zamena Terenski 0 2020-10-20 0 Završeno C5- zameniti čekiće 0
148
2020-10-08 cekic drobilice T-D-009/R - 104 Zamena Terenski 0 2020-10-12 0 Završeno Potrebno je zameniti čekiće na C4 - po planu 0
149
2020-10-13 reduktor kopiranja brzine T-D-353 1 Ostalo Terenski 0 2020-10-13 0 Završeno 0
150
2020-10-13 klapna za T4 - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-13 0 Završeno 0
151
2020-10-13 reduktor T3 - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-14 0 Završeno 0
152
2020-10-13 drobilica C4 - 1 Ostalo Terenski 0 2020-10-14 0 Završeno navarivanje rotora,otvaranje i zatvaranje drobilice.Montaža haube i klapne 0
153
2020-10-15 Reduktor T6 - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-15 0 Završeno 0
154
2020-10-19 Drobilica C5 - 104 Zamena Terenski 0 2020-10-20 0 Završeno 0
155
2020-10-22 Motor T6A - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-22 0 Završeno 0
156
2020-10-22 Motor T6A - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-22 0 Završeno 0
157
2020-10-13 - 1 Zamena Terenski 0 2020-11-14 0 Čekanje 0
158
2020-10-23 motor - 1 Zamena Terenski 0 2020-10-21 0 Završeno T6A zamena zbog neispravne spojnice 0
159
2020-10-26 reduktor - 1 Zamena Terenski - 2020-10-27 0 Završeno T5A zameniti reduktor zbog curenja 0
160
2020-11-03 Traka T-D- 1 Zamena Terenski 0 2020-11-03 0 Završeno T19 zamena trake 0
161
2020-11-03 reduktor - 1 Popravka Terenski 0 2020-11-03 0 Završeno Zameniti ulaz reduktor E8 desni 0
162
2020-11-04 reduktor T-D- 1 Zamena Terenski 0 2020-11-04 1 Završeno T8 zameniti reduktor 0
163
2020-11-19 zamena gumica na reduk.T4A - 1 Zamena Terenski 0 2020-11-20 0 Završeno zamena gumica na reduk,pog.T4A 0
164
2020-11-25 skraćivač uzim.uzorka povrat.zvezde - 1 Popravka Interni 0 2020-11-25 0 Završeno potrebno je zameniti ležaje 0
166
2020-12-16 gumice - 30 Zamena Terenski 0 2020-12-17 0 Završeno potrebno je zameniti gumice na pogonu T3A 0
167
2020-12-24 Zavesa - 1 Zamena Terenski 0 2020-12-25 0 Završeno Potrebno je zameniti zavesu na klapni presipaT19 na T17 0
168
2020-12-28 elektro motor NT11 - 1 Zamena Terenski 0 2020-12-29 0 Završeno 0
169
2021-01-04 drobilica C3-čekici - 5 Zamena Terenski 0 2021-01-04 0 Završeno potrebno je zameniti nedostajuće čekiće 0
170
2021-01-04 drobilica C6-čekići - 3 Zamena Terenski 0 2021-01-04 0 Završeno postaviti nedostajuće čekiće 0
171
2021-01-04 SUP - 1 Ostalo Terenski 0 2021-01-05 0 Završeno otvaranje i zatvaranje radnog mesta na prljavoj traci. 0
172
2021-01-11 drobilica C3-čekici - 3 Zamena Terenski 0 2021-01-11 0 Završeno 0
173
2021-01-15 drobilica C3-čekici - 1 Zamena Terenski 0 2021-01-15 0 Završeno izbijanje jedne osovine i postavljanje nedostajućeg čekiča 0
174
2021-01-21 drobilica C3-čekici - 1 Zamena Terenski 0 2021-01-22 0 Završeno zamena čekića 0
175
2021-01-22 gumice-pogon T14A - 28 Zamena Terenski 0 2021-01-25 0 Završeno zamena gumica 0
176
2021-01-31 tapacir rolna - 2 Popravka Interni - 2021-02-01 0 Završeno oštećene osovine i ležajevi 0
177
2021-02-01 FA traka F2A 1 Popravka Terenski - 2021-02-01 1 Završeno Demontirati i radionički remontovati transporter F2A 0
178
2021-02-01 FA traka - 1 Popravka Interni - 2021-02-03 0 Završeno demontirati kasetu , zameniti: gumu, oštećene: rolne ležajeve, gumice,obloge Zameniti ulje.Pregledati detaljno ostale delove. 0
179
2021-02-01 klapna - 1 Zamena Terenski - 2021-02-01 1 Završeno C6 - zameniti udarnu klapnu. 0
180
2021-02-01 Čekići drobilice - 104 Zamena Terenski - 2021-02-01 0 Završeno Potrbno je zameniti čekiće na C6 0
181
2021-02-03 FA traka - 1 Ostalo Terenski - 2021-02-05 0 Završeno Potrebno je montirati F2A traku 0
182
2021-02-04 F traka - 1 Zamena Terenski 0 2021-02-05 0 Završeno Potrebno je zameniti oštećenu traku na F1 0
183
2021-02-17 Bubanj pritezni f300 - 1 Zamena Terenski 0 2021-02-18 1 Završeno zameniti pritezni bubanj f300 0
184
2021-02-24 Gumice - 24 Zamena Terenski 0 2021-02-25 0 Završeno 0
185
2021-03-08 motor T3 - 1 Zamena Terenski - 2021-03-09 0 Završeno zamena motora 0
186
2021-03-10 motor - 1 Zamena Terenski - 2021-03-11 1 Završeno zameniti motor na F1A traci 0
190
2021-03-11 F1A Traka - 1 Popravka Terenski 0 2021-03-12 0 Završeno demontaža F1A trake 0
191
2021-03-18 Plastične obloge - 2 Zamena Terenski 0 2021-03-19 0 Završeno zameniti pohabane plast.obloge 0
192
2021-03-22 cekic drobilice T-D-009/R T-DM-007 104 Zamena Terenski 0 2021-03-22 0 Završeno Potrebno je zameniti ćekiće na C4 0
195
2021-03-24 Čekići drobilice T-D-007- 104 Zamena Terenski 0 2021-03-24 0 Završeno planska zamena čekića 0
196
2021-03-29 Kaseta F2A F2A 1 Popravka Interni 0 2021-03-02 1 Završeno Zameniti bubanjzameniti trakuostali standardni poslovi 0
199
2021-04-16 spojnica reduk kružn.dep.maš. - 1 Popravka Terenski 0 2021-04-19 0 Završeno Demontaža remontovanje i montaža spojnic ereduk,kružn.dep.maš. 0
200
2021-04-07 spojnica reduk kružn.dep.maš. - 1 Zamena Terenski 0 2021-04-07 0 U toku spojnica sa leve strane je dotrajala 0
201
2021-03-25 FA traka - 1 Zamena Terenski 0 2021-03-25 1 Završeno montirati servisiranu traku 0
202
2021-05-05 Drobilišno postrojenje - 1 Popravka Terenski MD-18 2021-05-31 0 Završeno Potrebno je izvršiti remont drobilane u skladu sa planom i programom za 2021 godinu 0
207
2021-06-17 Čekići drobilice T-D-007 104 Zamena Terenski 0 2021-06-17 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene čekića i osovina drobilica 0
212
2021-06-28 Drobilica C5 T-D-007 1 Popravka Terenski 0 2021-06-30 1 Završeno Potrebno je zameniti poluspojnicu na drobilici 0
213
2021-07-09 Prevojni bubanj T-D-025 1 Zamena Terenski 0 2021-07-12 1 Završeno popucali zavrtnji na ESP 0
214
2021-07-10 Nosač motora vibr. B7 - 1 Zamena Terenski 0 2021-07-13 1 Završeno Noseća ploča motora vibratora ispucala 0
215
2021-07-15 Valjak drobilice T-D-002 1 Popravka Terenski 0 2021-07-15 0 Završeno priv.otv.RN.regulisati problem sa mazanjem ležaja valjaka dr. Potrebno je ožljebiti dodatni kanal za podmazivanje na odstojnoj čauri 0
217
2021-08-03 FA transporter T-D- 1 Popravka Terenski 0 2021-08-03 0 U toku Stalno otvoren radni nalog montaže demontaže FA transportera 0
218
2021-08-02 FA transporter T-D 1 Popravka Interni 0 2021-08-02 0 U toku Stalno otvoren radni nalog radioničke popravke FA trans. 0
219
2021-08-01 Plastične obloge T-D 1 Zamena Terenski 0 2021-08-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene (ugradnje) plastičnih tabli u nunkerima 0
220
2021-08-11 Reduktor trake T-D- 1 Popravka Terenski 0 2021-08-13 1 Završeno NT10: Demontirati , radionički popraviti. montirati redutkor. 0
224
2021-08-30 reduktor T-D 1 Zamena Terenski 0 2021-08-31 0 Završeno T6 zameniti reduktor 0
225
2021-09-01 lezaj 22224 2 Zamena Terenski 0 2021-09-01 0 Završeno T-29 zameniti lezajeve na prev. bubnju 0
226
2021-09-05 Kuciste lezaja - 2 Popravka Terenski 0 2021-09-05 0 Završeno Portebna prepravka kućišta ležaja i navojnog vretena MS-1 0
230
2021-10-21 reduktor T- 1 Zamena Terenski 0 2021-10-21 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene reduktora ili motora 0
231
2021-10-29 Tamnavski gladijator T-D-360 1 Izrada Interni 0 2021-10-29 0 U toku Potrebno je izraditi uređaj za zamenu trake T8/T9 0
234
2021-11-08 Sedlo bunkera - 1 Popravka Terenski 0 2021-11-09 0 Završeno Zavariti deo sedla B2 0
236
2020-12-01 Vulkanizacija T- 1 Ostalo Terenski 0 2020-12-01 0 U toku Stalno otvoren R.N. Vulkanizacija traka 0
238
2022-01-10 Kolski slog T-D-035 1 Ostalo Terenski 0 2022-01-10 0 U toku stalno otvoren radni nalog zamene ili popravke kolskih slogova NT 0
239
2022-01-26 NT10 motor -gumice - 25 Zamena Terenski - 2022-01-27 0 Završeno Zamena gumica na motoru NT10 0
240
2022-01-31 Ekstrat.E8 - 1 Popravka Terenski 0 2022-01-31 0 Završeno Demontaza i montaza ulaznog vratila na ekstrat.E8 0
241
2022-02-01 klapna drobilice T-D-260 1 Zamena Terenski - 2022-02-01 0 U toku Stalno otvoren nalog zamena klapne 0
244
2022-03-01 uređaj za podeš.ugla klapne T-T-146 1 Ostalo Terenski 0 2022-03-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog popravke zateznog uređaja klapne 0
245
2022-04-17 Podni limovi 1 1 Popravka Terenski 0 2022-04-19 0 Završeno Potrebno je servisirati limove obrtne sipke, podne limove i zameniti zaptivne gume 0
246
2022-05-22 Rotor drobilice C6 230.02.00 1 Zamena Terenski 0 2022-05-24 1 Završeno Zameniti rotor. Uzrok :Ležaj na strni zamajca 0
247
2022-07-01 Vedrica T-DM-039 1 Zamena Terenski 0 2022-07-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene kašika na RSE35M 0
248
2022-07-01 Habajući limovi T-D-248- 5 Zamena Terenski 0 2022-07-19 0 Završeno Potrebno je montirati nedostajuće habajuće limove u temelju drobilice C4 0
249
2022-08-01 Široka potrošnja i RSE35m - 1 Popravka Terenski 0 2022-08-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog intervencija i kontrole široke potrošenje usled nepravilnog rukovanja opremom za eksploataciju 0
250
2022-08-23 Rotor drobilice T-D-001 1 Popravka Terenski 0 2022-08-23 1 U toku Radijalno se pomerili diskovi rotora prema zamajcu 0
251
2022-07-01 Pogonski stel T-DM-023 1 Zamena Terenski 0 2022-08-26 0 Završeno Zameniti pogonski stel drugi desno *plan remont* 0
252
2022-01-01 Gumice - 1 Zamena Terenski 0 2022-01-01 0 U toku 0
253
2022-09-01 kofice elevatora T-D-190 1 Zamena Terenski 0 2022-09-01 0 U toku Redna zamena kofica elevatora sa obojenim 0
254
2022-10-24 Ležaj 230 44 k - 1 Zamena Terenski 0 2022-10-24 1 Završeno Zamena ležaja na otklonskom bubnju T28 - zapalio se usled problema sa podmazivanjem 0
255
2022-10-01 Zgrtač uglja - 1 Ostalo Terenski 0 2022-10-01 0 Završeno Ugraditi bočni zgrtač uglja na SK 1 dop.rud.projekat 0
256
0000-00-00 Stub i podni lim - 1 Popravka Terenski 0 0000-00-00 0 Završeno 0
257
2022-09-13 Rasponka - 8 Popravka Terenski 0 2022-10-13 0 Završeno Ugraditi rasponke na radnom točku (otpale nakon remonta) 0
258
2022-11-01 Pogonska zvezda T-D-293 1 Zamena Terenski 0 2022-11-01 0 Završeno Lezajevi 0

Prikazuje samo aktivne radne naloge
BR DATUM NAZIV BR_CRTEZA KOL USLUGA KOME BR_M_P DATUM_I KOL_I STATUS NAPOMENA MB grupa
17
2020-01-13 Plastične obloge - 2 Zamena Terenski 0 2020-01-13 0 Odbačeno E201: planirano za servis 0
22
2020-01-01 rolne - 100 Zamena Terenski - 2020-01-01 0 U toku stalno otvore nalog zamene rolni na transporterima 0
25
2020-01-22 Uložak brisača - 1 Zamena Terenski 0 2020-01-22 0 U toku stalno otvoren rn zamena uložaka brisača 0
31
2020-01-30 Zaptivne gume - 1 Izrada Interni 0 2020-01-30 0 U toku Stalno otvoren radni nalog izrada zaptivnih guma 0
39
2020-02-06 Povratna zvezda E8 T-D-336 1 Popravka Interni 0 2020-02-06 0 U toku potrebno je : brusiti zube, ugraditi kućište i ležajeve 0
65
2020-04-01 Rolni slogovi - 1 Popravka Interni 0 2020-04-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog popravke rolni 0
91
2020-05-01 Zaptivna guma - 1 Zamena Terenski - 2020-05-01 0 U toku stalno otvoren radni nalog zamene zapt.gum. 0
157
2020-10-13 - 1 Zamena Terenski 0 2020-11-14 0 Čekanje 0
200
2021-04-07 spojnica reduk kružn.dep.maš. - 1 Zamena Terenski 0 2021-04-07 0 U toku spojnica sa leve strane je dotrajala 0
207
2021-06-17 Čekići drobilice T-D-007 104 Zamena Terenski 0 2021-06-17 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene čekića i osovina drobilica 0
217
2021-08-03 FA transporter T-D- 1 Popravka Terenski 0 2021-08-03 0 U toku Stalno otvoren radni nalog montaže demontaže FA transportera 0
218
2021-08-02 FA transporter T-D 1 Popravka Interni 0 2021-08-02 0 U toku Stalno otvoren radni nalog radioničke popravke FA trans. 0
219
2021-08-01 Plastične obloge T-D 1 Zamena Terenski 0 2021-08-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene (ugradnje) plastičnih tabli u nunkerima 0
230
2021-10-21 reduktor T- 1 Zamena Terenski 0 2021-10-21 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene reduktora ili motora 0
231
2021-10-29 Tamnavski gladijator T-D-360 1 Izrada Interni 0 2021-10-29 0 U toku Potrebno je izraditi uređaj za zamenu trake T8/T9 0
236
2020-12-01 Vulkanizacija T- 1 Ostalo Terenski 0 2020-12-01 0 U toku Stalno otvoren R.N. Vulkanizacija traka 0
238
2022-01-10 Kolski slog T-D-035 1 Ostalo Terenski 0 2022-01-10 0 U toku stalno otvoren radni nalog zamene ili popravke kolskih slogova NT 0
241
2022-02-01 klapna drobilice T-D-260 1 Zamena Terenski - 2022-02-01 0 U toku Stalno otvoren nalog zamena klapne 0
244
2022-03-01 uređaj za podeš.ugla klapne T-T-146 1 Ostalo Terenski 0 2022-03-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog popravke zateznog uređaja klapne 0
247
2022-07-01 Vedrica T-DM-039 1 Zamena Terenski 0 2022-07-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog zamene kašika na RSE35M 0
249
2022-08-01 Široka potrošnja i RSE35m - 1 Popravka Terenski 0 2022-08-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog intervencija i kontrole široke potrošenje usled nepravilnog rukovanja opremom za eksploataciju 0
250
2022-08-23 Rotor drobilice T-D-001 1 Popravka Terenski 0 2022-08-23 1 U toku Radijalno se pomerili diskovi rotora prema zamajcu 0
252
2022-01-01 Gumice - 1 Zamena Terenski 0 2022-01-01 0 U toku 0
253
2022-09-01 kofice elevatora T-D-190 1 Zamena Terenski 0 2022-09-01 0 U toku Redna zamena kofica elevatora sa obojenim 0


PRETRAGA PODATAKA ( i izrada izveštaja )