Motori linija homogenizacije

Ugradnja SPOJNICA prema transporterima

FAM ov broj Opis Broj crteza Kolicina sumirano Dobavljac Dobavljac_br_crt Ugradnja
20128261 SPOJNICA 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686378 PT-1
20128261 SPOJNICA 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686378 PT-1
20128261 SPOJNICA 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686378 T-32
20128262 SPOJNICA 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 600 + O 109 74267409 100 PT-1
20128262 SPOJNICA 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 3400 + O 109 74267409 100 PT-1
20128262 SPOJNICA 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 2700 + O 109 74267409 200 T-32
20128289 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686465 T-16
20128289 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686465 T-16s
20128289 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686465 T-23s
20128289 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686465 T-24
20128289 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686465-1 T-23
20128289 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686465 T-24s
20128290 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 4100 + O 109 74267409 400 T-16s
20128290 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 3400 + O 109 74267409 500 T-23s
20128290 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 2700 + O 109 74267409 600 T-24s
20128290 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 1300 + O 109 74267409 400 T-16
20128290 SPOJNICA 1 6 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 600 + O 109 74267409 500 T-23
20128578 SPOJNICA 1 8 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686491 T-27
20128578 SPOJNICA 1 8 ST SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686491 T-33
20128578 SPOJNICA 1 8 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686491 T-30
20128578 SPOJNICA 1 8 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686491 T-30
20128578 SPOJNICA 1 8 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686491 T-34
20128579 SPOJNICA 1 7 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74272958 2000 + O 109 74267409 1000 T-33
20128579 SPOJNICA 1 7 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281767 600 + O 109 74267409 800 T-27
20128579 SPOJNICA 1 7 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281767 1300 + O 109 74267409 800 T-29
20128613 SPOJNICA 1 1 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686390 T-31
20128629 SPOJNICA (T-28-1) 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686610 T-28
20128629 SPOJNICA (T-28-2) 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 686610 T-28
20128630 SPOJNICA (T-28-2) 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 4100 + O 109 74267409 1100 T-28
20128630 SPOJNICA (T-28-1) 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 1300 + O 109 74267409 1100 T-28