Rolne linija homogenizacije

sabrana kolicina rolni za ugradnju u postrojenju za homogenizaciju

FAM ov broj Tehnički opis SUMA Broj crteža
20128234 ROLNE.A159X750 2598 T-DH-001
20128236 ROLNE.C219/133X750 219 T-DH-002
20128237 ROLNE.B5-194/133X1100 602 T-DH-003
20128238 ROLNE.A159X600 5415 T-DH-004
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 1302 T-DH-005
20128246 ROLNE.C219X133X600 162 T-DH-006
20128249 ROLNE.A194X900 186 T-DH-007
20128250 ROLNE.A194X1100 66 T-DH-008

Količina ugrađenih rolni prema transporterima

FAM ov broj Tehnički opis ugrađeno u transporter Broj crteža jm sumirano Transporter
20128234 ROLNE.A159X750 1911 T-DH-001 kom 2598 T-28
20128234 ROLNE.A159X750 240 T-DH-001 kom 2598 T-27
20128234 ROLNE.A159X750 42 T-DH-001 kom 2598 T-28
20128236 ROLNE.C219/133X750 18 T-DH-002 kom 219 T-28
20128237 ROLNE.B5-194/133X1100 58 T-DH-003 kom 602 T-27
20128237 ROLNE.B5-194/133X1100 8 T-DH-003 kom 602 T-28
20128237 ROLNE.B5-194/133X1100 480 T-DH-003 kom 602 T-28
20128238 ROLNE.A159X600 285 T-DH-004 kom 5415 T-33
20128238 ROLNE.A159X600 1908 T-DH-004 kom 5415 T-30
20128238 ROLNE.A159X600 24 T-DH-004 kom 5415 T-34 T-8
20128238 ROLNE.A159X600 57 T-DH-004 kom 5415 T-31
20128238 ROLNE.A159X600 33 T-DH-004 kom 5415 T-7
20128238 ROLNE.A159X600 192 T-DH-004 ST 5415 T-16s
20128238 ROLNE.A159X600 81 T-DH-004 kom 5415 T-24s
20128238 ROLNE.A159X600 72 T-DH-004 kom 5415 T-24
20128238 ROLNE.A159X600 249 T-DH-004 kom 5415 T-34
20128238 ROLNE.A159X600 132 T-DH-004 kom 5415 T-16s
20128238 ROLNE.A159X600 1899 T-DH-004 kom 5415 T-29
20128238 ROLNE.A159X600 210 T-DH-004 kom 5415 T-23
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 8 T-DH-005 kom 1302 T-31
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 52 T-DH-005 kom 1302 T-33
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 46 T-DH-005 kom 1302 T-34
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 38 T-DH-005 ST 1302 T-23s
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 10 T-DH-005 kom 1302 T-7
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 6 T-DH-005 kom 1302 T-34 T-8
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 30 T-DH-005 kom 1302 T-16s
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 14 T-DH-005 kom 1302 T-24s
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 480 T-DH-005 kom 1302 T-29
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 32 T-DH-005 kom 1302 T-16
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 44 T-DH-005 kom 1302 T-23
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 12 T-DH-005 kom 1302 T-24
20128239 ROLNE.B5-194/133X900 480 T-DH-005 kom 1302 T-30
20128246 ROLNE.C219X133X600 18 T-DH-006 kom 162 T-31
20128246 ROLNE.C219X133X600 15 T-DH-006 kom 162 T-7
20128246 ROLNE.C219X133X600 15 T-DH-006 kom 162 T-34 T-8
20128249 ROLNE.A194X900 30 T-DH-007 kom 186 T-30
20128249 ROLNE.A194X900 8 T-DH-007 kom 186 T-31
20128249 ROLNE.A194X900 8 T-DH-007 kom 186 T-16
20128249 ROLNE.A194X900 12 T-DH-007 ST 186 T-23s
20128249 ROLNE.A194X900 12 T-DH-007 kom 186 T-33
20128249 ROLNE.A194X900 12 T-DH-007 kom 186 T-23
20128249 ROLNE.A194X900 8 T-DH-007 kom 186 T-16s
20128249 ROLNE.A194X900 6 T-DH-007 kom 186 T-24
20128249 ROLNE.A194X900 28 T-DH-007 kom 186 T-29
20128249 ROLNE.A194X900 12 T-DH-007 kom 186 T-34
20128249 ROLNE.A194X900 6 T-DH-007 kom 186 T-24s
20128250 ROLNE.A194X1100 12 T-DH-008 kom 66 T-27
20128250 ROLNE.A194X1100 24 T-DH-008 kom 66 T-28