Motori linija homogenizacije

Ugradnja REDUKTORA prema transporterima

FAM ov broj Opis Broj crteza Kolicina sumirano Dobavljac Dobavljac_br_crt Ugradnja
20128255 REDUKTOR 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 2300 serial-no.: 01.7428107423.0001.17 T-32
20128255 REDUKTOR 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 3000 serial-no.: 01.7426767230.0001.17 PT-1
20128255 REDUKTOR 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 200 serial-no.: 01.7426767202.0001.17 PT-1
20128301 REDUKTOR 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 200 serial-no.: 01.7428107402.0001.17 T-23
20128301 REDUKTOR 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 3000 serial-no.: 01.7428107430.0001.17 T-23s
20128420 REDUKTOR 1 1 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 2300 serial-no.: 01.7426767223.0001.17 T-24s
20128421 REDUKTOR 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 3700 serial-no.: 01.7426767237.0001.17 T-16s
20128421 REDUKTOR 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74267672 900 serial-no.: 01.7426767209.0001.17 T-16
20128421 REDUKTOR 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O109 74267672 1600 serial-no.: 01.7426767216.0001.17 T-24
20128604 REDUKTOR 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281767 1600 serial-no.: 01.7428176716.0001.17 T-30
20128604 REDUKTOR 1 3 ST SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74272958 1600 serial-no.: 01.7427295816.0001.17 T-33
20128604 REDUKTOR (levi) 1 3 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74272958 200 serial-no.: 01.7427295802.0001.17 T-29
20128611 REDUKTOR 1 1 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 1600 serial-no.: 01.7428107416.0001.17 T-31
20128618 REDUKTOR 1 4 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281767 200 serial-no.: 01.7428176702.0001.17 T-27
20128618 REDUKTOR (desni) 1 4 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281767 900 serial-no: 01.7428176709.0001.17 T-29
20128618 REDUKTOR 1 4 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74272958 900 serial-no: 01.7427295809.0001.17 T-30
20128618 REDUKTOR 1 4 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281767 2300 serial-no.: 01.7428176723.0001.17 T-34
20128627 REDUKTOR (T-28-2) 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 3700 serial-No.: 01.7428107437.0001.17 T-28
20128627 REDUKTOR (T-28-1) 1 2 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG O 109 74281074 900 serial-no.: 01.7428107409.0001.17 T-28