Radionički poslovi

UNOS I PREGLED RADIONIČKIH POSLOVAUnos i pregled preko otvorenih radnih naloga ...

Spisak otvorenih radnih naloga
Matični Ime Prezime
31
2020-01-30 Zaptivne gume - 1 Izrada Interni 0 2020-01-30 0 U toku Stalno otvoren radni nalog izrada zaptivnih guma 0
39
2020-02-06 Povratna zvezda E8 T-D-336 1 Popravka Interni 0 2020-02-06 0 U toku potrebno je : brusiti zube, ugraditi kućište i ležajeve 0
65
2020-04-01 Rolni slogovi - 1 Popravka Interni 0 2020-04-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog popravke rolni 0
218
2021-08-02 FA transporter T-D 1 Popravka Interni 0 2021-08-02 0 U toku Stalno otvoren radni nalog radioničke popravke FA trans. 0
231
2021-10-29 Tamnavski gladijator T-D-360 1 Izrada Interni 0 2021-10-29 0 U toku Potrebno je izraditi uređaj za zamenu trake T8/T9 0
Izvršioci Ostali podaci
Matični Ime Prezime
327700
Miroslav Mitic
267591
Milomir Simic
369132
Nenad Vučić
310268
Svetlana Đorđević
208553
Verko Todosic
311639
Petar Aleksic
311621
Zoran Jevremovic
418624
Nebojša Đordjević
425777
Vladimir Đurić
404616
Milovan Anđelković
5533
Nemanja Zarić
10859
Lazar Topalović
11558
Ilija Marić
12124
Dejan Milovanović
12153
Aleksandar Milivojević
12917
Stefan Ivković
13825
Nikola Pantelič

PRETRAGA PODATAKA ( i izrada izveštaja )

Pretraga preko radnih naloga ...

Prikaz svih naloga
BR DATUM NAZIV BR_CRTEZA KOL USLUGA KOME BR_M_P DATUM_I KOL_I STATUS NAPOMENA MB grupa
10
2020-01-09 Kofica uzimač primarni 2236.00 1 Popravka Interni 1 2020-01-09 1 Završeno potrebno je ispraviti pokretno dno i montirati osovine sa točkovima 0
12
2020-01-13 Udarna klapna T-D- 1 Popravka Interni 0 2020-01-13 1 Završeno Skinuta sa T6. potrebo zameniti sve limove 0
18
2020-01-14 Plastične obloge - 11 Izrada Interni 0 2020-01-14 0 Završeno Rezanje tabli po meri za servis 0
20
2020-01-15 Udarna klapna 2 1 Nabavka Interni 2 2020-01-15 1 Završeno Klapna br 2. Skinuta sa C6. Potrebno zameniti limove i osigurati. 0
21
2019-12-01 Ponton za montiranje kašika - 1 Izrada Interni 0 2019-12-01 0 Završeno projekat : Z.Pavlović 0
23
2019-12-02 Kofica uzimač primarni - 1 Popravka Interni - 2019-12-18 0 Završeno pokretno dno : popravka ; osovine pokretnog dna isporučene 18.Jan 0
24
2020-01-22 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-01-24 0 Završeno Defek: Zameniti zube, dodati hab,lim,ojačati sa unutarnje strane 18
26
2020-01-24 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-01-07 1 Završeno potrebno je sanirati pukotinu 600mm i ojačati 15
31
2020-01-30 Zaptivne gume - 1 Izrada Interni 0 2020-01-30 0 U toku Stalno otvoren radni nalog izrada zaptivnih guma 0
34
2020-02-01 Rolna T-T-202 5 Popravka Interni 0 2020-02-06 0 Završeno Potrebno je popraviti ronle F traka 0
36
2020-02-06 kašiika 16 T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-02-12 0 Završeno Potrebno remontovati (pukotina 600 mm). Uraditi ojačanja 16
37
2020-02-06 kašiika 29 T-DM-039 1 Reparatura Interni 0 2020-02-19 0 Završeno Potrebno remontovati (pukotina 600 mm). Uraditi ojačanja 29
38
2020-02-06 kašiika 13 T-DM-039 1 Reparatura Interni 0 2020-02-13 0 Završeno Potrebno remontovati (pukotina 600 mm). Uraditi ojačanja 13
39
2020-02-06 Povratna zvezda E8 T-D-336 1 Popravka Interni 0 2020-02-06 0 U toku potrebno je : brusiti zube, ugraditi kućište i ležajeve 0
43
2020-02-08 skliznica elevatora - 5 Popravka Interni - 2020-02-08 0 Završeno skliznica uglja iznad elevatora (kam utovar) oštećeni u olujnom naletu vetra 0
47
2020-02-18 pog.kolski.slog NT T-D-035 1 Popravka Interni 0 2020-02-18 0 Završeno skinut sa NT10 zameniti ležajeve na točku A
48
2020-02-10 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-02-25 0 Završeno eksperimentalna kašika sa pox smolom. potrebno ojačata i zavariti bočne prskot 600 mm A(30)
49
2020-02-10 Vedrica T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-04-03 0 Završeno kašika skinuta sa RSE u jako lošem stanju. Potrebno zavariti, zamenitis poljna i staviti unutarnja ojačanja 5
50
2020-02-02 kolica za prihvat kofice - 1 Izrada Interni 0 2020-02-14 0 Završeno potrebno je konstruisati i napravtiti specijalna kolica za zamenu kofice primarnog uzimača 0
52
2020-02-25 kofica skraćivaća - 1 Popravka Interni 0 2020-02-26 0 Završeno 0
57
2020-03-09 kofica elevatora TD-190 5 Popravka Interni 0 2020-03-09 0 Završeno potrebno izvrsiti regeneraciju svih kofica 0
59
2020-03-16 kašiika T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-04-03 0 Završeno sabirati pukotine i ojačati sa unutranje strane 8
63
2020-03-25 reduktor DE 23A ANR 1 Popravka Interni - 2020-03-25 0 Završeno Zameniti prvo poprečno vratilo 0
64
2020-03-30 Bubanj T-D-018 1 Popravka Interni 0 2020-04-30 0 Završeno potrebno je montirati kućište, ležaj i hilznu 0
65
2020-04-01 Rolni slogovi - 1 Popravka Interni 0 2020-04-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog popravke rolni 0
69
2020-04-06 Bubanj T-DM-003 1 Popravka Interni 0 2020-05-15 0 Završeno Potrbno je montirati čaure i ležajeve. Kućiste uzeti pri demotaži pog.bub.T19 0
78
2020-04-21 Rol/ne *- 90 Ostalo Interni 0 2020-04-21 30 Završeno prepakiv. rolmni plac uljara 0
86
2020-05-04 Bubanj T-D-019 1 Popravka Interni 0 2020-05-04 0 Završeno potrebno je sklopiti pogonski bubanj za T6A 0
92
2020-05-29 skraćivači T-D-334 2 Popravka Interni 0 2020-06-15 0 Završeno skinuti na inv.opravc. 0
93
2020-06-04 Reduktor T5A - 1 Popravka Interni 0 2020-06-11 0 Završeno 0
94
2020-06-04 uzimač uzoraka - 1 Popravka Interni 0 2020-06-03 0 Završeno zeleni uzimač 0
98
2020-06-18 klapna - 1 Popravka Interni 0 2020-06-24 0 Završeno 0
103
2020-06-23 Reduktor Energoinvest - 2 Popravka Interni - 2020-09-23 0 Završeno Potrebno je otvoriti reduktore, napraviti dokumentaciju i otkloniti kvarove 0
105
2020-06-29 kaišnik male drobilice 801428 1 Popravka Interni 0 2020-06-29 0 Završeno potrebno je montirati kaišnik sa spojnicom na motor male drobilice. Napraviti nedostajući gumeni sprovodnik 0
113
2020-07-15 spojnic sa remenicom od mal.drobil.uzim.uzor. - 1 Popravka Interni - 2020-07-24 1 Završeno 0
117
2020-08-03 kašiika T-DM-039 1 Reparatura Interni 0 2020-08-03 0 Završeno potrebno je zavariti pukotine i postaviti ojačanja 32
118
2020-08-03 kašiika T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-08-03 0 Završeno potrebno je zavariti pukotine i ojačati 21
119
2020-08-03 kašika T-DM-039 1 Popravka Interni 0 2020-08-11 0 Završeno potrebno je zavariti pukotine i ojačati 4
121
2020-08-04 T19 DZG - 1 Izrada Interni 0 2020-08-04 0 Završeno potrebno je napraviti zapt gumu 0
126
2020-08-12 kružna staza - 10 Popravka Interni 0 2020-08-12 0 Završeno potrebno je remontovati kružnu stazu obrte sipke 0
127
2020-08-19 pogonski štel RSE T-DM-001 5 Reparatura Interni 0 2020-11-19 0 Završeno potrebno je remontovati pogonske točkove dopremljene iz Kostolca 0
129
2020-08-25 F3A traka - 1 Popravka Interni 0 2020-08-25 0 Završeno defektaza:Zameniti : traku, neispravne rolne, točkove. Kontr. lež. bubnj. 0
164
2020-11-25 skraćivač uzim.uzorka povrat.zvezde - 1 Popravka Interni 0 2020-11-25 0 Završeno potrebno je zameniti ležaje 0
176
2021-01-31 tapacir rolna - 2 Popravka Interni - 2021-02-01 0 Završeno oštećene osovine i ležajevi 0
178
2021-02-01 FA traka - 1 Popravka Interni - 2021-02-03 0 Završeno demontirati kasetu , zameniti: gumu, oštećene: rolne ležajeve, gumice,obloge Zameniti ulje.Pregledati detaljno ostale delove. 0
196
2021-03-29 Kaseta F2A F2A 1 Popravka Interni 0 2021-03-02 1 Završeno Zameniti bubanjzameniti trakuostali standardni poslovi 0
218
2021-08-02 FA transporter T-D 1 Popravka Interni 0 2021-08-02 0 U toku Stalno otvoren radni nalog radioničke popravke FA trans. 0
231
2021-10-29 Tamnavski gladijator T-D-360 1 Izrada Interni 0 2021-10-29 0 U toku Potrebno je izraditi uređaj za zamenu trake T8/T9 0

Prikazuje samo aktivne radne naloge
BR DATUM NAZIV BR_CRTEZA KOL USLUGA KOME BR_M_P DATUM_I KOL_I STATUS NAPOMENA MB grupa
31
2020-01-30 Zaptivne gume - 1 Izrada Interni 0 2020-01-30 0 U toku Stalno otvoren radni nalog izrada zaptivnih guma 0
39
2020-02-06 Povratna zvezda E8 T-D-336 1 Popravka Interni 0 2020-02-06 0 U toku potrebno je : brusiti zube, ugraditi kućište i ležajeve 0
65
2020-04-01 Rolni slogovi - 1 Popravka Interni 0 2020-04-01 0 U toku Stalno otvoren radni nalog popravke rolni 0
218
2021-08-02 FA transporter T-D 1 Popravka Interni 0 2021-08-02 0 U toku Stalno otvoren radni nalog radioničke popravke FA trans. 0
231
2021-10-29 Tamnavski gladijator T-D-360 1 Izrada Interni 0 2021-10-29 0 U toku Potrebno je izraditi uređaj za zamenu trake T8/T9 0

VRSTA IZVEŠTAJA Sažet (podrazumevano) Opširan (uključuje izvršioce)