Motori linija homogenizacije

Ugradnja motora prema transporterima

FAM ov broj Opis Broj crteza Kolicina sumirano Dobavljac Dobavljac_br_crt Ugradnja
20128256 MOTOR 1 3 VEM motors GmbH 42942503 T-32
20128256 MOTOR 1 3 VEM motors GmbH 42942503 PT-1
20128256 MOTOR 1 3 VEM motors GmbH 42942503 PT-1
20128288 MOTOR 1 4 VEM motors GmbH 42942603 T-16
20128288 MOTOR 1 4 VEM motors GmbH 42942603 T-16s
20128288 MOTOR 1 4 VEM motors GmbH 42942603 T-24s
20128288 MOTOR 1 4 VEM motors GmbH 42942603 T-24
20128302 MOTOR 1 2 VEM motors GmbH 42942703 T-23s
20128302 MOTOR 1 2 VEM motors GmbH 42942703 T-23
20128577 MOTOR 1 5 VEM motors GmbH 42942903 T-30
20128577 MOTOR 1 4 VEM motors GmbH 42942903 T-27
20128577 MOTOR (desni) 1 5 VEM motors GmbH 42942903 T-29
20128577 MOTOR 1 5 VEM motors GmbH 42942903 T-34
20128577 MOTOR 1 5 VEM motors GmbH 42942903 T-30
20128612 MOTOR 1 1 VEM motors GmbH 42943203 T-31
20128628 MOTOR (T-28-2) 1 2 VEM motors GmbH 42943003 T-28
20128628 MOTOR (T-28-1) 1 2 VEM motors GmbH 42943003 T-28
20128718 MOTOR 1 2 ST VEM motors GmbH 42943103 T-33
20128718 MOTOR (levi) 1 2 VEM motors GmbH 42943103 T-29