Motori linija homogenizacije

Ugradnja KOČNICA (KOMPLETNA) prema transporterima

FAM ov broj Opis Broj crteza Kolicina sumirano Dobavljac Dobavljac_br_crt Ugradnja
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-16
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-23s
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-16s
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-32
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 PT-1
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 PT-1
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-34
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-33
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-31
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-27
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-24
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-23
9315271 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315271 1 13 FAM 9315271 T-24s
9315502 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315502 1 5 FAM 9315502 T-30
9315502 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315502 1 5 FAM 9315502 T-30
9315502 KOČNICA.KOMPLETNA EVT 09315502 1 5 FAM 9315502 T-29
9315503 KOČNICA.KOMPLETNA (T-28-2) EVT 09315503 1 2 FAM 9315503 T-28
9315503 KOČNICA.KOMPLETNA (T-28-1) EVT 09315503 1 2 FAM 9315503 T-28