ES 1000

Elastična spojnica ES 1000 - ugradnja i dorade


veza vez2

Dorada poluspojnice na strani bubnja
Postoji mogućnost veze klinom, steznim prstenovima ili kombinovano (stepenasti presek)

Prirubnica spojnice - dorade

spojnica
ID Broj crteza Mesto ugradnje D1 L1 D2 L2 klin
148710 T-D-173-1 T3-T6 145 H8 100 100 H7 110 28 P9
148710 T-D-173-1a T10-T11 145 H8 100 145 H7 110 36 P9
148710 T-D-173-1a T10-T11 145 H8 100 145 H7 110 36 P9
182473 T-D-173-6 T21 bubanj 150 H8 100 105 H7 110 28 P9
T-D-203-1 Ta 105 H7 100 105 H7 110 28 P9

Čaura za vezu

caura
ID Broj crteza Mesto ugradnje D1 D2 L klin 1 klin 2
182489 T-D-099 DE.33A 130 m8 100 H7 210 32 P9 28 P9
T-D-104 Ta-pogonski bub. 140 m6 105 H7 210 36 P9 28 P9
T-D-176-3 Ta-reduktor 140 m6 100 F7 110 36 P9