RSE 35 M

Rotorna, kombinovana ili deponijska mašina RSE 35 M namenjene je za otkopavanje i odlaganje uglja na deponiju. Sastoji se od:

 • 1. Radnog točka sa devet kašika svaka zapremine 1600 lit. Koje se nalaze na kraju obrtne strele koja se podiže i koja je opremljena reverzibilnim transporterom ’T19’. Ceo obrtni sklop postavljen je na mobilnoj platformi koji omogućuje da se strla pomera u levu ili desnu stranu skladišta. Dužina transportera strele je 37,5 m.Visina dizanja strele pri odlaganju na skladište je 10.5 m, a visina dizanja strele pri uzimanju sa skladišta je 7,5m. Kapacitet odlaganja je 5000 t/h a kapacitet uzimanja sa skladišta je 2500 t/h.
 • 2. Kolica sipač ili kiper kolica koja se koriste za odlaganje na skladište.Dužina ovih kolica je 27m, dižu 7m pod nagibom od 16°.
 • Ovaj sklop montiran je na mobilnoj platformi. Uzimanje sa skladišta vrši se okretanjem radnog točka oko horizontalne osovine pri čemu se kašike uzastopno pune. Kašike se prazne u transporter strele koji dalje odvozi ugalj do presipa centralne sipke a zatim na transporter T17. Odlaganje na skladište vrši se preokretanjem smera kretanja transportera strele. Ovaj transporter hrani kolica sipač instaliran na deponijskoj mašini , a koja su u sprezi sa transporterom skladišta T17.
  TRANSFORMACIJA
  Transformacija deponijske mašine je skup tehnoloških operacija koje se izvode na deponijskoj mašini u cilju izmene trenutne namene mašine: sa odlaganja na uzimanje ili sa uzimanja na odlaganje u zavisnosti potrebe, a koju određuje šef smene u zavisnosti od dinamike rada površinskog kopa. Sistem za transformaciju sadrži kiper kolica koja se po potrebi penju duž traverzne kad je sistem na odlaganju odnosno podvlače pod bager kada je isti na uzimanju sa deponije. Kada se kiper kolica nameštaju u položaj za odlaganje, kiper kolica se penju u gornji položaj i na kraju zabravljuju hidraulikom. Pri tranformaciji na uzimanje sa deponije, kiper kolica se odbravljuju hidraulikom a zatim sistemom sajli podvlače pod bager. masina

  SASTAVNICA FOTOGRAFIJE

  Radni tocak

  Kofica rotora: T-DM-039

  Kiper kolica

  Sajla kiper kolica: fi 32 x50 m 8x37 + VJ (1+6+12+18)Z/S 296 str.
  Sajla kiper kolica: fi 32 x55 m 8x37 + VJ (1+6+12+18)S/Z 296 str.

  Pogon transporta

  Pogonski tocak T-DM-001

  Sastavnica za Pogonski/nepogonski stel

  Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
  poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
  1 147118 Pogonski točak T-DM-001-1 f680x334
  2 147119 Slobodan točak T-DM-001-2 f 680x334
  3 147399 Zupčanik T-DM-001-3 f 552/f420x80
  4 147120 Osovina T-DM-001-4 f 130x519
  5 Ležaj 24126C f 210/f130x80
  6 147121 Prsten T-DM-001-6 16xf250/f130
  7 147122 Distantna caura T-DM-001-7 f 150/f130x45
  8 147123 Poklopac T-DM-001-8 f 280/f155x7
  9 Zaptivka T-DM-001-9 f190/f150x15
  13 147125 Plocica za osiguranje T-DM-001-13 12x50x174,6
  14 Vijak M14X35 M14X35
  15 Vijak M20X35 M20X35
  16 Vijak M20X50 M20X50
  17 Podlozna plocica M.B1.051 17
  18 Podlozna plocica M.B1.051 23
  19 Navrtka M20
  slike/rse/TDM001.jpg
  slajd1 slajd2
  slajd3

  Hidraulika

  Hidro cilinder strele 73-254700 [7139470]
  Agregat 7421852 P =160 bar Q= 50 l/min P=15kW