Lanci i Lančanici

Lanci

Objekat Pozicija Oznaka Korak Duzina(mm) Korak link
14Kamionski utovarB26x92x87927268....>>>
14Vagonski utovar............. >>>
Objekat 4NT gazeciGalov jednoredi 32B-150.8 (2'')435 karika L=22098ISO 606-1982; DIN 8187>>>
Objekat 4NT pogonskiGalov dvoredi 24B-238.1 (1 1/4'')...ISO 606-1982; DIN 8187>>>
Objekat 4E312 212 433Galov jednoredi41.7 Typ A 5584 karike SEDIS A55 >>>
Objekat 4201 301Galov jednoredi 75 Typ B 43 151/12 188 kar. 14100...>>>
Objekat 4ElevatorZa transportere A30x105105745 karikaDIN 764 SRPS C.H4.031>>>
Objekat 3DrobiliceGalov dvoredi 31,75 (1 1/4'')1kom =5m (65 i 73 kar.) DIN 8187 ISO 606-1982>>>
Objekat 1E8za transportere 914354x15740 (170 cl.)DIN 22252-2-26x92>>>
Objekat 1E3 -E6za transportere 914354x14742 (162 cl.)DIN 22252-2-26x92>>>
Objekat 1NT 21 gazeciGalov jednoredi 32B-150.8 (2'')544 karika L=27635ISO 606-1982; DIN 8187>>>


Dopis Zlatana Božića o unifikaciji i lanaca MAJ 2019

Lanci A26 za Ekstratore na Drobilani

1.šif.17375429 Lanac A26x14742;162; JUS C.H4.031;LP:DIN 764 zalihe 4 kom istrebovano za inv.Drobilane18.04.2019
(pod ovim nazivom stvarna zaliha je Lanac DIN 22252-2-26x92) Isporučilac Veriga

2.šif. 17378688 Lanac A26x91;br.162,l=14722 DIN764 LP zalihe 26 kom istrebovano za inv.Drobilane18.04.2019
(pod ovim nazivom je Lanac A26x91;br.162,l=14742 DIN764 LP )
Ovo su lanci inabavljeni 2003 I 2007 god.Isporučilac Veriga (sa potrebnim atestima)
God.2007 pod ovom šifrom su nabavljeni lanci iz Ukrajine 10 kom.(Isporučilac Nova trgovina Makedonija) koji su iste te godine istrebovani I nisu se više vraćali u magacin.Lanci loših meh.osobina

3.šif.17370784 Lanac A26x91; DIN764-170 karika=15470 mm LP ) zaliha 2 kom. istrebovano za inv.Drobilane18.04.2019.Isporučilac Verige.
Jedino direktno upotrebljivi lanci na ekstratorima su ovi pod red.br.1
Lanac DIN 22252-2-26x92) 4 kom.(naručeni su kao upareni).
Korišćenje lanaca pod red.br.2 i red.br.3 zahteva doradu prečaga, jer na svim prečagama, kod svih ekstratora konstruktivne mere su prilagođene za lanac A26; t=92. DIN 22252. Zašto se to javlja pokazano je u prilogu “Analiza lanaca…”. Molim kolege da prilog pročitaju I da se usaglasimo, jer moj predlog je da se potpuno izostavi nabavka lanaca sa korakom t=91mm.Da se isključivo nabavlja lanac DIN 22252-2-26x92 (tj A26,t=92mm klase čvrstoće 2 po DIN22252) sa potrebnim dužinama (datih u prilogu),što bi zahtevalo dovođenje u red prečaga na originalnu dokumentaciju.Ako se usaglasimo uradićemo potrebne izmene u šifarskom sistemu. Prilog je proširen I na Grabuljare koji se trenutno koriste na T.zapad.

Analiza lanaca PDF

Lančanici

Ugradnja Oznaka Br.crteža Mag.šifra Ostalo
DrobiliceLančanik III T-D-010-145213022 fi 459x75 ČL.4732
DrobiliceLančanik ... T-D-010-245214459 fi 247x150 ČL.4732
lanci za tesku mehanizaciju