Ekstraktor E8

Tehnoloske karakteristike


Kapacitet 1 t/h
Maksimalni kapacitet 1 t/h
Brzina 0 m/s
Osno rastojanje pog.pov.bubnja ... mm
Razmak izmedju strugaca ... mm
Širina dodavača : 2000 mm
Reduktor

Tip: KHA3-400S Snaga: 400 kW Tehnički podaci : 14 Oktobar Kruševac

Lanac

Tip:  A26x14742;162 Tehnički podaci : DIN 22252-2-26x92 170 karika 

Sastavnica pogonskog lanćanika


Sastavnica za Uležištenje pogonskog lančanika

Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
1 Pogonski slog 451511 podskop
2 Pogonski vratilo 451156 Ø 222x4350
3 Zvezda 451157 odlivak
4 Cev 451158 Cev 298.5x15x1575
5 Distantna čaura 451159 cev Ø 241x24x125
6 Distantna čaura 451160 cev Ø 241x24x85
7 Poklopac 451161 40x450x450
8 Prsten T-D-331 30x250x250
9 164713 Kuciste lezaja 3140k 338537 odlivak
10 11260 231 40 MB
11 11263 Zaptivač 3148 k T-D-340 Guma 55 SHA
12 164714 Učvrsni prsten 335300/83 20x15x1046
13 184715 Zaptivka 338524 1x430x430
14 7771 Vijak M20 947221
15 7021 Vijak M16x40 911348
16 1084 El podloška A16
17 2468 Vijak M8x25
18 11080 El podloška
19 11264 Vijak M10x20
20 8263 Mazalica M10x1
21 164716 Poklopac 338596 20x320x320
pogonski lancanik

Sastavnica osovina sa lančanicima


Sastavnica za Uležištenje povratnog lančanika

Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
povratni lancanik glavcina povratni lancanik
T-T-099-5
T-D-201-5 E8 otvorena