Ekstraktor E3-E6

Tehnološke karakteristike


Kapacitet 1250 t/h
Maksimalni kapacitet 1400 t/h
Brzina 0.4 m/s
Osno rastojanje pog.pov.bubnja 6800 mm
Razmak izmedju strugaca 920 mm
Širina dodavača : 2000 mm
pumpa sa motorom

Tip: SPV 26 Snaga: 110 kW

Hidromotor

Tip: SMF 24 Snaga: 110 kW Broj crteža: 801068

Reduktor lebdeći

Tip: RF 630 Tehnički podaci : i =48 Broj crteža: 801054

Lanci

Tip: A26x92 Snaga: prek.čvrsoća 85 t Tehnički podaci : DIN 22252-2-26x92 162 karike

Lančanik

Broj crteža: T-D-069

Hod zatezanja lanca

Tehnički podaci : 200 mm

Elastični gumeni amortizer

Tehnički podaci : 42 kom

Zaptivka

Tip: LWD 76.97H-24 NB 60


Pogonsko vratilo T-D-247

Sastavnica pogonskog lancanika


Sastavnica za Uležištenje pogonskog lančanika

Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
1 148058 VRATILO 801139 Ø200x3374;Č.4731
3 148059 ČAURA ODSTOJNA 801137 Ø292/260x930;
4 148060 Lančanik T-D-069 Ø 460x160;ČL4532
6 148061 ODSTOJNIK 801136 Ø270/180x87;C.0360
7 148062 PKOLPAC 801135 Ø 390x73;C.0360
8 148063 KUCISTE LEŽAJA 801134 180x420x670;
9 148064 POKLOPAC LEŽAJA 801133 Ø 390x54;C.0360
10 148065 ODSTOJNIK 801149 Ø270/180x68;C.0360
11 148066 ČEP 801148 HM 14x14;C.0360
pogonski lancanik T-D-247

Sastavnica osovina sa lančanicima


Sastavnica za Uležištenje povratnog lančanika

Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
1 148067 VRATILO ZATEZNOG LANČANIKA T-D-248 Ø200x2010;C.1430
3 148059 ČAURA ODSTOJNA 801137 Ø292/260x930;
4 148060 Lančanik T-D-069 Ø 460x160;ČL4532
6 148068 KUCISTE LEŽAJA 801157 260x360x450;
7 148069 ČAURA ODSTOJNA 801156 Ø136/120x73;C.1430
8 148070 POKLOPAC VRATILA 801155 Ø270x42;C.1430
9 148071 NAVRTKA 801154 Ø155x110x;C.1430
10 148072 KUCISTE ZATEZNOG VIJKA 801153 Ø155x310;
11 148073 VIJAK ZATEZNI 8011152 Ø 58x785;Č.4731
12 148074 PRSTEN KOD ZATEZNOG UREĐAJA 801151
13 164974 KUĆIŠTE LEŽAJA-dorada T-D-287/R E3-E6;odlivak
povratni lancanik T-D-248