Uređaj za skarćivanje uzoraka

Sastavnica glavnog mehanizma


Sastavnica za Uređaj za skraćivanje uzoraka

Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
1 317100 KONSTRUKCIJA SPOLJA 801377 E112,E212,E312,E432
2 319103 POKLOPAC-DETALJI 801380 E112,E212,E312,E432,E501
3 319104 MEHANIKA-SKLOP 801381 E112,E212,E312,E432,E501
7 148279 LANAC 801376 SEDIS TIP155;84ALKI;KOR41,75
8 319163 VEDRICA 801376 190x350x200
9 319162 NOSAČ VEDRICE 801376
10 319106 SISTEM ODLEPLJIVANJA 801383 E112,E212,E312,E432,E501
11 319164 KUCISTE LEŽAJA 801384 180x140x30
12 319165 ZATEZNI UREĐAJ 801384
13 319166 VOĐICA LANCA 801385 400x76x50
14 319167 POVRATNA ŠINA 801385 U-PROØ L 70x40x6(OBLIK AiB)
15 319168 STRUGAČ 801385 67,75x67x42
16 319102 ULAZNA SIPKA 801379 E112,E212,E312,E432

Sastavnica osovina sa lančanicima


Sastavnica za Osovina sa lančanicima

Napomena klikom na id ........ videćete detalje za zadati deo ili sklop
poz Magacinska šifra id_broj Naziv Broj crteža Tehnički podaci
3 148274 KLIN 801382 14x9x160
4 148275 VRATILO POGONSKO 801382 Ø 60x893
5 148276 VRATILO 801382 Ø 60x720
6 319161 LANČANIK (SA I BEZ KLINA) 801382 28 ZUBACA
7 148277 KLIN 801382 63x16x10
8 148278 PODLOŠKA 801382 Ø 60/18x5
T-D-305
311B